22.5.2022 5.nedeľa po Veľkej Noci

Služby Božie na nedeľu Rogate – Proste.

Piesne: 329, 314, 311, 154 a antifóna 37

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Biblické texty:
Starozmluvný text – Sk 10,44-48
Epištola – 1.J 5,1-6
Evanjelium – L 11,1-4
Kázeň – L 11,5-13

Michal Findra