Kategória: Novinky

Karneval 8.2.2015

Položím vám otázku. Koho ľúbi Pán Boh? Odpovede budú rôzne. Hlavne od malých detí sa častokrát dozvieme aj nečakané odpovede. Má Pán Boh rád aj malé koníky? Áno. Aj vtáčikov, aj teliatka, aj rôzne iné zvieratká. Má Pán Boh rád aj deti, hoci sú len maličké a mnohým veciam nerozumejú? Áno. A o tom, koho ľúbi Pán Boh, bola aj pesnička, ktorú sme sa počas karnevalu naučili spievať.

Pokračovať v čítaní

Detský seniorátny tábor 2014

V dňoch 29.6.-4.7.2014 sa aj naše deti z CZ Poprad zúčastnili na seniorátnom detskom tábore.

Téma tábora bola: Boh – darca života. Spolu sme sa zamýšľali nad piatimi témami 1.Božia zmluva s Nóachom, 2.Podobenstvo o dvoch synoch, 3.Príbeh o dvoch uzdravených ženách, 4.Príbeh o dobrom pastierovi, 5.Podobenstvo o štvorakej pôde a horčičnom zrne.

Pokračovať v čítaní

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Najbližšie Služby Božie

Najbližšie bude uverejnená nahrávka Služieb Božích na 1.nedeľu po Zjavení 10.1.2021 o 6:00.

Platba cez QR kód

Milí bratia a sestry, je možné podporiť náš zbor aj platbou na účet SK87 1100 0000 0026 2721 4159. Môžete využiť priložený QR kód. Kliknutím sa zobrazí samostatne.

Nové číslo ZL

Bolo pridané na stránku Zborový list ďalšie číslo Vianoce /2020.