9.6.2024 2. nedeľa po Svätej Trojici

Pravidelné nedeľné Služby Božie s názvom Vážne pozvanie.

Piesne: 194, 487, 197, 227 a antifóna 87.

Môžete si vypočuť kázeň.

Tu si môžete pozrieť videozáznam Služieb Božích na službe youtube. (záznam končí kázňou, lebo zlyhalo nahrávanie)

V priloženom dokumente je text kázne.

Biblické texty:
Starozmluvný text: Žalm 100
Epištola: Rim 5, 1 – 8
Evanjelium: L 14, 15 – 24
Kázeň: Ef 2, 11 – 22

Michal Findra