16.6.2024 3.nedeľa po Svätej Trojici

Pravidelné nedeľné Služby Božie 3.nedeľa po Svätej Trojici – Deň Otcov s témou Nájdenie strateného.

Piesne: 391, 230, 203, 324 a antifóna 49.

Môžete si vypočuť kázeň.

Tu si môžete pozrieť videozáznam Služieb Božích na službe youtube. (záznam končí kázňou, lebo zlyhalo nahrávanie)

V priloženom dokumente je text kázne.

Biblické texty:
Starozmluvný text: Ž 69,6-10 a 16-18
Epištola: Rim 6,1b-11
Evanjelium: L 15,1-7
Kázeň: L 15,11-32

Michal Findra