23.6.2024 4.nedeľa po Svätej Trojici

Nedeľné Služby Božie s Večerou Pánovou 4.nedeľa po Svätej Trojici s témou Milosrdenstvo a odpustenie.

Piesne: 188, 329, 299 a antifóna 70.

Môžete si vypočuť kázeň.

Tu si môžete pozrieť videozáznam Služieb Božích na službe youtube. (záznam končí kázňou, lebo zlyhalo nahrávanie)

V priloženom dokumente je text kázne.

Biblické texty:
Evanjelium: L 6,36-42
Kázeň: 1S 24,1-20

Michal Findra