Pozvanie na deň Tatranského seniorátu na 5.7.2024

Cestovanie:

Individuálne

Vlak do Kežmarku  –       OS 8309 Poprad – Kežmarok 8:45-9:12

Autobus do Kežmarku –     smer Lendak  

                                           – Poprad AS – Kežmarok nemocnica 9:15-9:38

Obed:

Nahlásení budú mať zabezpečený obed. Nahlásiť sa je potrebné do 25.6.2024

Michal Findra