2.6.2024 1.nedeľa po Svätej Trojici

Pravidelné nedeľné Služby Božie na začiatok bezslávnostnej polovice cirkevného roka s názvom Medzi láskou a bohatstvom.

Piesne: 190, 229, 198, 357 a antifóna 55.

Môžete si vypočuť kázeň.

Tu si môžete pozrieť videozáznam Služieb Božích na službe youtube. (záznam končí kázňou, lebo zlyhalo nahrávanie)

V priloženom dokumente je text kázne.

Biblické texty:
Starozmluvný text: Oz 5,15 – 6,6
Epištola: Rim 4, 13 – 25
Evanjelium: L 16, 19 – 31
Kázeň: Jer 23, 16 – 29

Michal Findra