26.5.2024 Sviatok Svätej Trojice – zborový deň

Slávnosť Svätej Trojice – Posvätenie chrámu – Zborový deň.

Piesne: Kriste prijmi ma, 579, 494, 263 a antifóna: 73

Môžete si vypočuť kázeň.

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Biblické texty:
Slávnostný žalm: 84
Evanjelium: Mt 28,16-20
Kázeň: Iz 6,1-9

Michal Findra