20.5.2024 2.slávnosť Svätodušná

Sviatočné večerné Služby Božie na 2.slávnosť Svätodušnú s témou Ovocie Ducha Svätého.

Piesne:171, 173, 437 a antifóna: 43

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Biblické texty:
Slávnostný žalm: 100
Kázeň: Ef 4,11-16

Michal Findra