18.4.2022 2.slávnosť Veľkonočná

Slávnostné Služby Božie na sviatoky vzkriesenia Pána Ježiša Krista. Istotne Kristus vstal z mŕtvych

Piesne: 121, 137, 131, 129 a antifóna 36

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Biblické texty:
Starozmluvný text: Žalm 96
Evanjelium: L 24,28-35
Kázeň Jonáš 2.kapitola

Michal Findra