24.4.2022 1.nedeľa po Veľkej Noci

Služby Božie v nedeľu s témou “Blahoslavená viera”. Nedeľa sa volá: Ako práve narodené deti

Piesne: 130, 140, 126, 600 a antifóna 35.

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

https://youtu.be/081l3MOU-4U

Môžete si vypočuť kázeň.

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Biblické texty:
Starozmluvný text: Ž 133
Epištola 1.J 1,1-2,2
Evanjelium: Ján 20,19-23
Kázeň Kol 2,11-15

Michal Findra