Oznámenie o konaní Služieb Božích po znovuotvorení kostolov

Od 19.4.2021 sa podľa kovidautomatu otvárajú opäť kostoly. Podľa podmienok na najbližší týždeň môže byť na službách Božích maximálne 1 osoba na 15m2 plochy, Ostatné podmienky pri otvorení kostolov si môžete prečítať na stránke našej cirkvi.

Pre naše pomery to znamená hlavne toto:

 • na Službách Božích v Poprade môže byť maximálne 42 osôb, v Spišskej Sobote a Strážach maximálne 26 osôb,
 • dodržiavať opatrenia R – O – R,
 • v interiéri mať respirátor.

Rozpis Služieb Božích na najbližšie obdobie:

 • štvrtok 22.4.2021 o 1730 Poprad – Večerné Služby Božie s Večerou Pánovou
 • nedeľa 25.4.2021 o 900 Poprad – Služby Božie (nahrávka bude na webe popoludní)
 • nedeľa 25.4.2021 o 1030 Spišská Sobota – Služby Božie s Večerou Pánovou
 • štvrtok 29.4.2021 o 1730 Poprad – Večerné Služby Božie s Večerou Pánovou
 • nedeľa 2.5.2021 o 900 Poprad – Služby Božie (nahrávka bude na webe popoludní)
 • nedeľa 2.5.2021 o 1030 Stráže- Služby Božie s Večerou Pánovou
 • štvrtok 6.5.2021 o 1730 Poprad – Večerné Služby Božie (nahrávanie pre TV Poprad)
 • nedeľa 9.5.2021 o 900 Poprad – Služby Božie (nahrávka bude na webe popoludní)
 • nedeľa 9.5.2021 o 1000 Poprad- Večera Pánova
 • štvrtok 13.5.2021 o 1730 Poprad – Večerné Služby Božie (Vstúpenie)

predpoklad ak sa nezmenia opatrenia do budúcnosti:

 • nedeľa 16.5.2021 o 900 Poprad – Služby Božie (nahrávka bude na webe popoludní)
 • nedeľa 23.5.2021 o 900 Poprad – Služby Božie (nahrávka bude na webe popoludní)

Chceme poprosiť o pochopenie, keď nebude môcť vstúpiť do našich kostolov viac ľudí ako je povolené.

Oznamy

Na mail poprad @ ecav . sk (nezabudnite zmazať medzery, ktoré boli pridané kvôli spamu) môžete poslať aj svoju žiadosť o posielanie videobesiedky, ktorú pre deti pripravujeme každú nedeľu. Od mesiaca máj sa pokúsime obnoviť aj naše osobné stretávanie s deťmi.

Oferu, cirkevný príspevok alebo milodar môžete poslať na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159 so správou pre prijímateľa, kto je darcom a aký je účel daru. Veľmi pekne ďakujeme.

Michal Findra