25.4.2021 3.nedeľa po Veľkej Noci

Po štyri mesiace trvajúcom uzatvorení kostolov sme sa stretli, aj keď v obmedzenom počte, na Službách Božích v krásnu nedeľu Jubilate – Radujte sa!. Ozaj bolo veľa dôvodov k radosti.

Piesne 122, 148, 125, 156 a antifóna 33.

Biblické texty:
SZ text: Iz 40,26-31
Epištola: 1.Pt 2,19-25
Evanjelium: Ján 15,1-8
Kázeň: L 10,21-24

Michal Findra