30.5.2021 Svätá Trojica – pamiatka posvätenia chrámu Božieho

Slávnostné Služby Božie na sviatok Svätej Trojice, kedy sme si pripomenuli 186. výročie posvätenia chrámu Božieho v Poprade.

Piesne: 182, 262, 183, 579, 263 a antifóna: 72.

Tu si môžete pozrieť videozáznam celých Služieb Božích:

Tu je k dispozícii audiozáznam kázne:

Biblické texty:
Slávnostný žalm 84
Evanjelium Mat 28,16-20
Kázeň L3, 21-22

Michal Findra