24.5.2021 2.slávnosť Svätodušná

Slávnostné Služby Božie. Uvažovali sme ešte o zmene, ktorú v kresťanoch koná Duch Svätý.

Piesne: 166, 179, 181 a antifóna: 43.

Prinášame zvukové záznamy. Prvý je z kázne Božieho slova:

Druhý záznam je z celých Služieb Božích:

Tiež prikladáme aj skrátené Služby Božie, ktoré boli vysielané na TV Poprad:

Biblické texty:
Slávnostný žalm 86
Kázeň: L 12,1-12

Michal Findra