23.5.2021 1.slávnosť Svätodušná

Nedeľné Služby Božie na 1.slávnosť Svätodušnú – zoslanie Ducha Svätého.

Piesne: 165, 167 (1.verš), 178, 170, 173 a antifóny: 41, 42.

Tu si môžete pozrieť videozáznam celých Služieb Božích:

Tu je k dispozícii audiozáznam kázne:

Biblické texty:
Slávnostný žalm 113
Evanjelium Ján 14,15-21
Kázeň Sk 2,37-41

Michal Findra