20.6.2021 3.nedeľa po Svätej Trojici – Slávnosť konfirmácie

Slávnostné nedeľné Služby Božie pri prijatí mladých bratov a sestier za dospelých členov zboru.

Zo služieb Božích prikladáme audiozáznam príhovoru ku konfirmandom

Tu si môžete pozrieť videozáznam Služieb Božích k dnešnej nedeli, ktoré sme nahrávali pre publikovanie na TV Poprad:

Texty z Biblie ku službám Božím pre TV Poprad:
Evanjelium: L 15,1-7
Kázeň: L 15,8-10

Michal Findra