13.6.2021 2.nedeľa po Svätej Trojici (konventy)

Nedeľné Služby Božie s Večerou Pánovou a s témou Vážne pozvanie.

Piesne: 188, 299, 490 a Antifóna:70.

Tu si môžete pozrieť videozáznam celých Služieb Božích:

Tu je k dispozícii audiozáznam kázne:

Texty z Biblie:
Evanjelium: L 14,15-24
Kázeň: L 9,57-62

Michal Findra