13.5.2021 Vstúpenie Krista Pána na nebo

Sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebo.
Piesne: 219, 162, 428 a antifóna: 38.

Tu si môžete vypočuť audiozáznam kázne Božieho slova:

Biblické texty:
Evanjelium Mt 16,13-19
Kázeň L 24,50-53

Michal Findra