9.5.2021 5.nedeľa po Veľkej Noci

Pravidelné nedeľné Služby Božie s nadpisom Rogate – Poste a témou Modlitba činiteľov slova.

Piesne: 335, 310, 126, 152 a antifóna 37.

Video záznam celých služieb Božích:

Audiozáznam kázne:

Biblické texty:
SZ text – Žalm 66,8-20
Epištola – 1.Pt 3,13-22
Evanjelium – Mt 7,7-11
Kázeň – Lk18,9-14

Michal Findra