3.9.2023 13.nedeľa po Svätej Trojici

Služby Božie s témou: Môj blížny. Slávnosť začiatku školského roka.

Piesne: 607, 548, 642, 624 a antifóna 52.

Môžete si vypočuť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Tu si môžete pozrieť audiozáznam Služieb Božích aj na službe youtube.

Môžete si vypočuť kázeň.

Biblické texty:
Starozmluvný text – 3M 19,1-3; 13-18; 33-34
Epištola – Jak 2,14-18 a 26
Evanjelium – L 10,25-37
Kázeň – 1.J 4,7-12

Michal Findra