29.5.2023 2.Svätodušná slávnosť

Večerné slávnostné služby Božie.

Piesne: 165, 178, 181 a antifóna 45

Môžete si vypočuť kázeň.

Biblické texty:
Slávnostný žalm – Ž 98
Kázeň – J 4,19-26

Michal Findra