28.5.2023 1.slávnosť Svätodušná

Slávnosť – Zoslanie Ducha Svätého.

Piesne: 171, 174, 169, 173 a antifóna 44.

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Biblické texty:
Starozmluvný text – Žalm 100
Evanjelium – J 14,15-21
Kázeň — 1Kor 2,12-16

Michal Findra