21.5.2023 slávnosť konfirmácie

Nedeľa po Vstúpení – Slávnosť konfirmácie.

Slávnosť sa riadila svojím programom.

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Michal Findra