4.6.2023 Svätá Trojica

Slávnosť Sviatok Svätej Trojice a slávnosť posvätenia Božieho chrámu

Piesne: 182, 579, 184, 224, 263 a antifóna 73.

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Biblické texty:
Starozmluvný text – Žalm 122
Evanjelium – Mt 28,16-20
Kázeň — Iz 6,1-8

Michal Findra