2.3.2023 1.pôstna večiereň

Téma: Božie meno JA som Hospodin, váš Posvätiteľ

Piesne: 57, 92, 436 a antifóna: 52

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Biblické texty:
Epištola – Žid 12,1-11
Kázeň – 3.M 20,7-8

Michal Findra