26.2.2023 1.pôstna nedeľa

Pravidelné nedeľné Služby Božie – 1 .pôstna nedeľa – Ivocavit – povolal, Boj s pokušeniami.

Piesne: 81, 85, 83, 115 a antifóna: 26

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Biblické texty:
Starozmluvný text — Žalm 91,1-2 a 9-16
Epištola — Rim 10, 8b-13
Evanjelium — Mt 4,1-11
Kázeň — Jób 2,1-13

Michal Findra