31.12.2022 Silvester

Večerné Služby Božie. Téma: Bdelosť a vernosť

Piesne: 435, 64, 354 a antifóna: 20, 21

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Tu si môžete vypočuť kázeň z kostola v Poprade

Biblické texty:
Slávnostný žalm – Ž 125
Kázeň – Rim 8,31-39

Michal Findra