26.12.2022 2.slávnosť Vianočná

Slávnostné Služby Božie. Téma: Otvorené nebesá

Piesne: 38, 595, 50, 52 a sntifóna: 17

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Biblické texty:
Epištola Žid 1,1-6
Evanjelium – Mt 1,18-23
Kázeň – Mt 1,1-17

Michal Findra