25.12.2022 1.slávnosť Vianočná

Večerné Služby Božie pred slávnosťou narodenia Krista Pána.

Piesne: 40, 54, 35, 47 a antifóna: 11,14

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Biblické texty:
Slávnostný žalm – Žalm 67
Evanjelium – J 1,1-14
Kázeň – Kol 2,3 a 6-10

Michal Findra