24.3.2022 pôstne večerné Služby Božie

Večerné Služby Božie v štvrtý pôstny týždeň s proroctvom Izaiáša o Božom Služobníkovi.

Piesne: 102, 115, 409 a antifóna 31


Biblické texty:
Smútočný žalm: Žalm 14
Kázeň Iz 42,1-9

Michal Findra