27.3.2022 4.pôstna nedeľa

Nedeľné Služby Božie na nedeľu Laetare (Raduj sa) s podtémou: Chlieb života.

Piesne: 80, 517, 82, 87 a antifóna 80.

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Biblické texty:
Starozmluvný text: 4.M 21,4-9
Epištola: Ef 2,1-10
Evanjelium:J 12,20-32
Kázeň 2.K 1,3-7

Michal Findra