31.3.2022 5.pôstna večiereň

Večerné Služby Božie v štvrtý pôstny týždeň s proroctvom Izaiáša o Božom Služobníkovi.

Piesne: 116, 106, 435 a antifóna 28

Môžete si pozrieť záznam zo Služieb Božích (ospravedlňujeme sa za zlú kvalitu obrazu)


Biblické texty:
Smútočný žalm: Žalm 82
Kázeň Iz 49,1-6

Michal Findra