Biblická hodina (4) 10.2.2022 – čítanie 1.Pt 1,13-16

Miesto stretnutia na Biblickej hodine máme k dispozícii čítanie na pokračovanie výkladu 1.listu Petra od Dr. Martina Luthera. Ide o pokračovanie v 1.kapitola, verše 13 až 16.

Tu je video s čítaním a otázkami.

Tu je audio záznam.

Michal Findra