Oznamy január 2022

Od stredy 12.1.2022 je nové usmernenie pre konanie Služieb Božích. Tieto sa môžu konať v 25% kapacite miest na sedenie v režime OP alebo v maximálnom počte 100 ľudí. Pre kostol v Poprade to znamená 150 účastníkov a v Strážach a Spišskej Sobote 100 účastníkov. Môžu prísť len účastníci, ktorí sú plne zaočkovaní alebo prekonali za posledného pol roka ochorenie COVID19. Je potrebné priniesť si so sebou kovidpas. Služby Božie budú podľa tohto rozpisu.

Služby Božie prinesieme v priamom prenose alebo nahrávané a v nedeľu ich nájdete publikované na tejto stránke, na youtube kanále a na podcaste.

Biblické hodiny zatiaľ nebudeme konať, lebo v režime OP sa ich nemôžu zúčastniť všetci záujemci. Vždy vo štvrtok bude pripravené na tejto stránke, na youtube a v podcaste online čítanie Lutherového výkladu 1.listu Petra s poznámkami.

Konfirmačná výučba bude zatiaľ cez aplikáciu ZOOM. Prvý ročník má stretnutie v utorok o 15:00 a druhý o 16:00.

Detská besiedka prechádza od mesiaca október do online priestoru a bude bývať v nedeľu o 17:00 cez aplikáciu ZOOM. Prihlasovanie údaje nájde na záložke Aktivity / Detská besiedka.

Oferu, cirkevný príspevok (pre rok 2022 je vo výške 10,-€) alebo milodar môžete poslať na účet zboru SK87 1100 0000 0026 2721 4159 so správou pre prijímateľa, kto je darcom a aký je účel daru. Veľmi pekne ďakujeme.

Vedenie zboru