Silvester 2021

Služby Božie na závierku občianskeho roka

Piesne: 430, 65, 355 a Antifóny: 20, 24

Môžete si pozrieť priamy prenos zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Tu je audiozáznam kázne z Popradu.

Pridávame ešte youtobe odkaz na seniorátne Služby Božie na 4.adventnú nedeľu z Kežmarku.

Biblické texty:
Slávnostný žalm Žalm 121
Kázeň – Mt 13,24-30

Michal Findra