2.slávnosť Vianočná 2021

Slávnostné služby Božie na pamiatku mučeníka Štefana s témou Otvorené nebesá

Piesne: 38, 595, 35, 52 a Antifóna: 17

Môžete si pozrieť priamy prenos zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Tu je audiozáznam kázne z Popradu.

Ak si dáte pozerať celý článok, môžete si prečítať kázeň a nájsť odkazy na jednotlivé Biblické texty k nedeli.

Pridávame ešte youtobe odkaz na seniorátne Služby Božie na 4.adventnú nedeľu z Kežmarku.

Biblické texty:
Epištola – Žid 1,1-6
Evanjelium – Mt 1,18-25
Kázeň – Iz 7,10-14

Michal Findra