1.slávnosť Vianočná 2021

Slávnostné služby Božie na pamiatku narodenia Krista Pána

Piesne: 595, 53, 54, 47 a Antifóny: 16, 11

Môžete si pozrieť priamy prenos zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Môžete si vypočuť kázeň.

Biblické texty:
Slávnostný žalm – Žalm 96
EvanjeliumJ 1,1-14
Kázeň 1.J 3,1-5

Michal Findra