24.12.2021 Štedrý večer

Večerné služby Božie v predvečer krásneho sviatku narodenia Krista Pána

Program bude nasledovný: Oslovenie, Predspev adventný – Rosu dajte …, Pieseň adventná č.30, Antifóna adventná č.9, Pozdrav, Kolekta, Prorocký text čítaný – Iz 61,1-3, Pieseň adventná č. 22, Žalm – Žalm 2,1-4; 7-8; 10 – 12, Pieseň vianočná č. 41, Antifóna vianočná č.12, Evanjelium Lukáš 2,1-14, Pieseň Vianočná č.42,1-3, Generálny úvod, Kázeň – Micheáš 5,1-4, Modlitby, Apoštolské požehnanie, Pieseň č. 42,4, Spievaný Otčenáš, Áronovské požehnanie, Pieseň č. 60, Záver

Môžete si pozrieť priamy prenos zo Služieb Božích z kostola v Poprade.

Tu je program detí k Vianočným sviatkom:

Tu si môžete vypočuť kázeň.

Pridávame ešte youtobe odkaz na seniorátne Služby Božie na Štedrý večer z Kežmarku.

Michal Findra