28.3.2021 Kvetná nedeľa

Pašiové Služby Božie na kvetnú nedeľu zo Spišskej Soboty. Kvôli zákazu stretávania v kostoloch sú načítané texty pašií a k ním kázeň Božieho slova, ktoré sú doplnené doprovodom piesní s textom piesní.

Pripájame aj seniorátne Služby Božie nahrávané v Kežmarskom lýceu.

Text z Biblie ku kázni: Lk 23,1-4

Michal Findra