1.4.2021 Zelený Štvrtok

Večerné služby Božie na Zelený Štvrtok, ktoré nás motivujú byť v spoločenstve cirkvi a prijímať požehnanie aj zo spoločenstva pri Večeri Pánovej.

Piesne 118, 108, 417 a antifóna č.71

Biblické texty:
Smútočný žalm – Ž 70
Kázeň – Sk 14,21-28

Michal Findra