25.3.2021 5.pôstna večiereň

Služby Božie v 5.pôstnom týždni s pokračovaním na 1.misijenj ceste apoštola Pavla a Barnabáša, tento krát v Lystre.

Piesne: 110, 113, 410 a antifóna 27

Texty z Biblie:
Smútočný žalm: Žalm 49
Kázeň: Sk 14,8-20

Michal Findra