21.3.2021 5.pôstna nedeľa – smrtná

Predpašiová nedeľa. Čítanie príbehov Starej Zmluvy s naplnením v Kristovom živote v Novej Zmluve s doplnenými spevmi piesní z Evanjelického spevníka.

Pripájame aj seniorátne Služby Božie nahrávané v Kežmarskom lýceu.

Text z Biblie ku kázni: Zach 12,10-11 a Lk 23,28

Michal Findra