18.3.2021 4.pôstna večiereň

Nahrávané večerné Služby Božie, kvôli uzatvoreniu kostolov. Pokračovanie v rozjímaní nad 1.misijnou cestou apoštola Pavla so zastavením v Ikonii.

Piesne 116, 106, 430 a antifóna 28

Texty z Božieho slova – Biblie:
Smútočný žalm: Žalm 82
Kázeň Sk 14,1-7

Michal Findra