14.3.2021 4.pôstna nedeľa

Dnešná nedeľa Laetare – Raduj sa! nás volá svojím prekladom z latinčiny k radosti na Pánom Ježišom, ktorý je chlieb života. Kvôli covidautomatu, ktorý zatvoril naše kostoly bolo Služby Božie nahrávané na záznam pre internet.

Piesne 80, 112, 516, 108 a antifóna 80

Biblické texty:
Starozmluvný – 2.Sam16,1-14
Epištola – Ef 5,1-11
Evanjelium – J 12,20-25
Kázeň – L 13,10-17

Michal Findra