11.3.2021 3.pôstna večiereň

Večerné Služby Božie nahrávané na záznam kvôli korone. Pokračovanie v úvahách nad 1.misijonou cestou apoštola Pavla. Ešte raz sa zastavíme v Pisidskej Antiochii.

Piesne: 101, 115, 409 a antifóna: 31

Texty z Božieho slova – Biblie:
Smútočný žalm: Žalm 14
Kázeň Sk 13,44-52

Michal Findra