1.pôstna nedeľa Služby Božie pre TV Poprad

Záznam Služieb Božích, ktoré boli uverejnené na 1.pôstnu nedeľu 21.2.2021 na TV Poprad o 9:30.

Piesne boli 89, 85, 93 a antifóna 30

Michal Findra