21.2.2021 1.pôstna nedeľa

Pravidelné nedeľné SB kvôli korone nahrávané na záznam. 1.pôstna nedeľa Ivocavit – Povolal. Boj s pokušeniami.

Piesne: 81, 85, 83, 116 a antifóna: 30.

Prinášame aj seniorátne Služby Božie z auditória v Kežmarku na 1.pôstnu nedeľu.

Biblické texty:
SZ text: 1.M2,15-17 a 3,1-7 
Epištola:Rim 5,12-19
Evanjelium Mt 4, 1-11
Kázeň – L 9,46-56  

Michal Findra