25.2.2021 1.pôstna večiereň

Večerné služby Božie v prvý pôstny týždeň. Prvé zastavenie na 1.misijnej ceste apoštola Pavla.

Piesne: 87, 92, 437 a antifóna 51

Biblické texty:
Pôstny žalm č. 32
Kázeň – Sk 13,4-12

Michal Findra