28.2.2021 2.pôstna nedeľa

Pravidelné nedeľné SB kvôli korone nahrávané na záznam. 2.pôstna nedeľa Reminiscere – Rozpomeň sa. Zamýšľali sme sa nad témou Zápas o posvätenie.

Piesne: 90, 105, 96, 94 a antifóna 29

Pripájame aj seniorátne Služby Božie nahrávané v Kežmarskom lýceu.

Texty z Biblie:
Starozmluvný text – 1.Moj 12,1-4a 
Epištola – Rim 4,1-5; 13-17   
Evanjelium – J 3,14-21 
Kázeň – L 10,17-20   

Michal Findra